logo

Thánh Địa
AFK

『CẨM NANG』CÁC MỐC LỢI TỨC VIP TRONG THÁNH ĐỊA AFK.

2022-11-02 11:43:35

Xin chào các nhà thám hiểm!

Dolly xin gửi tới các nhà thám hiểm chi tiết các ưu đãi từ đặc quyền VIP của Thánh Địa AFK nhé!

VIP 1:

 • Vàng AFK tăng: +5%.
 • EXP tướng AFK tăng: +5%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 2 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +1 lần.

VIP 2:

 • Số tướng tối đa: +10.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 6.
 • Mở khoá X2 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +10%.
 • EXP tướng AFK tăng: +10%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 2 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +1 lần.

VIP 3:

 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 2h.
 • Số tướng tối đa +15.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 6.
 • Mở khoá X2 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +20%.
 • EXP tướng AFK tăng: +20%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 3 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +2 lần.

VIP 4:

 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 4h.
 • Số tướng tối đa +25.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 6.
 • Mở khoá X2 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +25%.
 • EXP tướng AFK tăng: +25%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 3 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +2 lần.

VIP 5:

 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 6h.
 • Số tướng tối đa +35.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 7.
 • Mở khoá X2 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +30%.
 • EXP tướng AFK tăng: +30%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 3 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +3 lần.

VIP 6:

 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 12h.
 • Số tướng tối đa +45.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 7.
 • Mở khoá X2 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +50%.
 • EXP tướng AFK tăng: +50%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 5 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +3 lần.

VIP 7:

 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +1.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 1 ngày.
 • Số tướng tối đa +55.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 7.
 • Mở khoá X2 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +55%.
 • EXP tướng AFK tăng: +55%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 5 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +4 lần.

VIP 8:

 • Tăng sát thương 4% và giảm sát thương nhận 4% trong Vịnh Sương Mù.
 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +1.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 2 ngày.
 • Số tướng tối đa +65.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 8.
 • Mở khoá X2 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +60%.
 • EXP tướng AFK tăng: +60%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 5 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +4 lần.

VIP 9:

 • Tăng sát thương 4% và giảm sát thương nhận 4% trong Vịnh Sương Mù.
 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +1.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 3 ngày.
 • Số tướng tối đa +75.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 8.
 • Mở khoá X4 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +90%.
 • EXP tướng AFK tăng: +90%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 7 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +5 lần.

VIP 10:

 • Vàng Mê Cung tăng: +20%.
 • Số ô Pha Lê Cộng Hưởng: +2.
 • Tăng sát thương 4% và giảm sát thương nhận 4% trong Vịnh Sương Mù.
 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +1.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 5 ngày
 • Số tướng tối đa +85.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 8.
 • Mở khoá X4 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +100%.
 • EXP tướng AFK tăng: +100%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 7 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +5 lần.

VIP 11:​

 • Số lần mua đá không gian hàng tháng tối đa: 300.
 • Tăng Cường Bản Chất AFK tăng: +5%.
 • Vàng Mê Cung tăng: +50%.
 • Số ô Pha Lê Cộng Hưởng: +2.
 • Tăng sát thương 8% và giảm sát thương nhận 8% trong Vịnh Sương Mù.
 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +1.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 7 ngày.
 • Số tướng tối đa +95.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 9.
 • Mở khoá X4 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +110%.
 • EXP tướng AFK tăng: +110%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 8 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +6 lần.

VIP 12:​

 • Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng tăng lên 2.
 • Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng cao cấp tăng lên 2.
 • Số lần mua đá không gian hàng tháng tối đa: 400.
 • Tăng Cường Bản Chất AFK tăng: +5%.
 • Vàng Mê Cung tăng: +100%.
 • Số ô Pha Lê Cộng Hưởng: +4.
 • Tăng sát thương 8% và giảm sát thương nhận 8% trong Vịnh Sương Mù.
 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +1.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 9 ngày.
 • Số tướng tối đa +105.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 9.
 • Mở khoá X4 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +150%.
 • EXP tướng AFK tăng: +150%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 8 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +6 lần.

VIP 13:​

 • Tiền mê cung tăng: +50%.
 • Phần thưởng Mê Cung Ảm Đạm không được tính vào sau khi bỏ lỡ Mê Cung Bí Ẩn nhiều hơn +1 lần.
 • Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng tăng lên 2.
 • Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng cao cấp tăng lên 2.
 • Số lần mua đá không gian hàng tháng tối đa: 400.
 • Tăng Cường Bản Chất AFK tăng: +10%.
 • Vàng Mê Cung tăng: +100%.
 • Số ô Pha Lê Cộng Hưởng: +4.
 • Tăng sát thương 8% và giảm sát thương nhận 8% trong Vịnh Sương Mù.
 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +2.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 14 ngày.
 • Số tướng tối đa +115.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 9.
 • Mở khoá X4 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +160%.
 • EXP tướng AFK tăng: +160%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 8 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +7 lần.

VIP 14:​

 • Nhận mã quà tặng độc quyền qua thư.
 • Tiền mê cung tăng: +100%.
 • Phần thưởng Mê Cung Ảm Đạm không được tính vào sau khi bỏ lỡ Mê Cung Bí Ẩn nhiều hơn +1 lần.
 • Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng tăng lên 2.
 • Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng cao cấp tăng lên 2.
 • Số lần mua đá không gian hàng tháng tối đa: 600.
 • Tăng Cường Bản Chất AFK tăng: +10%.
 • Vàng Mê Cung tăng: +100%.
 • Số ô Pha Lê Cộng Hưởng: +6.
 • Tăng sát thương 8% và giảm sát thương nhận 8% trong Vịnh Sương Mù.
 • Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +2.
 • Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
 • Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
 • Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
 • Mở khoá Tháp thiên văn.
 • Mở khoá Đánh nhanh.
 • Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
 • Mở khoá Tủ Đồ.
 • Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 20 ngày.
 • Số tướng tối đa +130.
 • Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 10.
 • Mở khoá X4 tốc độ chiến đấu.
 • Vàng AFK tăng: +170%.
 • EXP tướng AFK tăng: +170%.
 • Thưởng Nhanh tăng tới: 8 lần.
 • Đấu Trường lượt miễn phí: +7 lần.

VIP 15:​

Nhận mã quà tặng độc quyền qua thư.
Tiền mê cung tăng: +100%.
Phần thưởng Mê Cung Ảm Đạm không được tính vào sau khi bỏ lỡ Mê Cung Bí Ẩn nhiều hơn +1 lần.
Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng tăng lên 2.
Cấp độ thưởng ngày ngày thẻ tháng cao cấp tăng lên 3.
Số lần mua đá không gian hàng tháng tối đa: 700.
Tăng Cường Bản Chất AFK tăng: +20%.
Vàng Mê Cung tăng: +100%.
Số ô Pha Lê Cộng Hưởng: +6.
Tăng sát thương 15% và giảm sát thương nhận 15% trong Vịnh Sương Mù.
Thử thách Chiến Trường Săn Đuổi: +2.
Thách đấu Boss Bang Hội: +1 lượt.
Nhiệm Vụ Thưởng Nhóm mỗi ngày: nhận tới 2.
Mở khoá Bỏ qua trong Đấu Trường.
Mở khoá Tự động điền Bảng Thưởng và tự động gửi.
Mở khoá Tháp thiên văn.
Mở khoá Đánh nhanh.
Mở khoá tính năng Báo nhắc nhà chiêm tinh.
Mở khoá Tủ Đồ.
Tổng giới hạn rương thời gian AFK tăng thêm 30 ngày.
Số tướng tối đa +150.
Nhiệm Vụ Thưởng Riêng mỗi ngày: nhận tới 10.
Mở khoá X4 tốc độ chiến đấu.
Vàng AFK tăng: +200%.
EXP tướng AFK tăng: +200%.
Thưởng Nhanh tăng tới: 12 lần.
Đấu Trường lượt miễn phí: +7 lần.

 

Mời các nhà thám hiểm vào game và trải nghiệm các đặc quyền từ Thánh Địa AFK nhé!

--------------------

Link tải game:
•  Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hgame.gp.vn
•  iOS: https://apps.apple.com/us/app/th%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%8Ba-afk/id1632864098
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/afkarenaVN
Group chính thức: https://www.facebook.com/groups/afkvn.official
Nạp +30% tại: https://nap.zoneplay.vn/

#ThanhDiaAFK #Gzone #chinhthucramat #docquyen #gameAFK #gamemoi2022